Vítejte v Tezaurus

Jsme shromáždili více než 14500 synonyma a antonyma téměř 6000 můžete vyhledávat nebo procházet najít to zvláštní slovo nebo jen zlepšit své dovednosti psaní. Tezaurus je zcela zdarma pro každého a uzavřeli jsme partnerství s Super Tezaurus přispět k dosažení ještě více synonyma k vašemu oku. Zvolte procházet synonyma a antonyma nebo přímo vyhledávat vaše slovo.

Synonymum v den

Vzdálený Synonyma


 

Vzdálený Synonyma Přídavné Jméno Forma

  • daleko, odlehlé, lesích, daleké, odlehlejších, nepřístupný, nedostupný, bohem, izolované, oddělený, odstraněny.
  • nesouvisejících, samostatné, zahraniční, irelevantní, nespojené, přitažené za vlasy, cizí, mimo plán, nepodstatné, nesourodé, nekompatibilní, vzdálené.
  • prehistorické, starobylé, předpotopní, prastarý, primitivní, odvěkých, zapomenuté, zapomenutý, pohřbený.
  • slabé, jemné, vágní, mírné, malé, skromné, nezřetelné, nepravděpodobné, minimální, limited, neznatelný, štíhlý.
  • stažené, vyhrazené, studená, rezervovaný, nepřístupný, škrobové, zdrženlivý, introvertní, nespolečenský, off-putting, mrazivý, zakazující, nepřátelské, formální, introspektivní.