Končetiny Synonyma


Končetiny Synonyma Podstatné Jméno Forma

  • mez, okraje, ukončení, konec, brink, extrémní, tip, propasti, hranice, periferie.
  • přívěsek, člen, část, rozšíření, nohy, paže, křídlo, boughu.
  • zoufalství, protivenství, ubohost, opuštěnosti, utrpení, potřeba, potíže, bída, strádání.
Končetiny Synonymum odkazy: mez, okraje, ukončení, konec, extrémní, tip, propasti, hranice, periferie, přívěsek, člen, část, rozšíření, paže, křídlo, zoufalství, utrpení, potřeba, potíže, bída, strádání,

Končetiny Antonyma