A Proč Antonyma


A Proč Antonyma Přídavné Jméno Forma

  • neobjektivní, úzkoprsý, úzké-smýšlející, netolerantní, předsudky, nespravedlivé, částečné, stranické, zlý-rázný.

A Proč Synonyma