Absolutní Antonyma


Absolutní Antonyma Přídavné Jméno Forma

  • částečně omezené, omezených, podmíněné.
  • kontingent, domněnkách, prozatímní.
  • nedokonalé, nekompletní, fragmentární, zředěný.

Absolutní Synonyma