Absolutním Antonyma


Absolutním Antonyma Přídavné Jméno Forma

  • chaotický, nepřehledné, chaotické, neuspořádané, vzhůru nohama.

Absolutním Synonyma