Adekvátní Antonyma


Adekvátní Antonyma Přídavné Jméno Forma

  • nedostatečné, níže, nedostatečná, chtějí, nevyhovující, pod par.

Adekvátní Synonyma