Affiliate S Antonyma


Affiliate S Antonyma Sloveso Forma

  • rezignovat, přestat, nechat, do důchodu, vypadnou.
  • rozdělit, oddělit, odtržení.

Affiliate S Synonyma