Akt Antonyma


Akt Antonyma Přídavné Jméno Forma

  • oblečená, uvedené, oděn, oblečeni, oděných.

Akt Synonyma