Aktivační Událost Antonyma


Aktivační Událost Synonyma Sloveso Forma

  • bránit, zastavit, potlačit, blokovat.

Aktivační Událost Synonyma