Aktualizace Antonyma


Aktualizace Antonyma Přídavné Jméno Forma

  • otupujícím, zastaralé, nuda, depresivní.

Aktualizace Synonyma