Aktualizace Antonyma


Aktualizace Synonyma Přídavné Jméno Forma

  • otupujícím, zastaralé, nuda, depresivní.

Aktualizace Synonyma