Přehánět Antonyma


Přehánět Synonyma Sloveso Forma

  • minimalizace, snižovat, nepodceňujte, podceňují, podcenit, odepisovat.

Přehánět Synonyma