Abnegate Synonyma


Abnegate Synonyma Sloveso Forma

  • vzdát.
Abnegate Synonymum odkazy: vzdát,