Abstinenci Synonyma


Abstinenci Synonyma Podstatné Jméno Forma

  • kontinence, moderování, úsporná, askeze, zdržení, střízlivost, teetotalism, střídmost, půst, sebezapření, sebeovládání.
Abstinenci Synonymum odkazy: moderování, askeze, střízlivost, půst, sebeovládání,

Abstinenci Antonyma