Acerbate Synonyma


Acerbate Synonyma Sloveso Forma

  • dráždit.
Acerbate Synonymum odkazy: dráždit,