Naočkovat Synonyma


Naočkovat Synonyma Sloveso Forma

  • pokyn, učit, vštípit, stručné, naplnit, zahájit, převod, šířit, propagandisticky, přeškolit.
Naočkovat Synonymum odkazy: pokyn, učit, vštípit, stručné, naplnit, zahájit, převod, šířit,