Naočkovat SynonymaNaočkovat Synonyma Sloveso Forma

  • pokyn, učit, vštípit, stručné, naplnit, zahájit, převod, šířit, propagandisticky, přeškolit.

Naočkovat Synonymum odkazy: pokyn, učit, vštípit, stručné, naplnit, zahájit, převod, šířit,