Vlastnost Synonyma


Vlastnost Synonyma Podstatné Jméno Forma

  • atribut, charakteristika, kvalita, esenciální, rys, funkce, zvláštnost, aspekt, značka, rozdíl, složka.
  • majetek, věci, akvizice, účinky, majetku, nemovitostí, kapitál, movité, bohatství, zboží, zdroje, prostředky.
  • nemovitosti, pozemky, výměry, akrů, držení, doména, pozemek, titul, realitní, plné vlastnické právo.
Vlastnost Synonymum odkazy: atribut, charakteristika, kvalita, rys, funkce, aspekt, značka, rozdíl, složka, majetek, věci, účinky, kapitál, bohatství, zboží, zdroje, prostředky, pozemky, držení, doména, titul,