Abjure Antonyma


Abjure Synonyma Sloveso Forma

  • zachovat, obhájit, objetí, lpí na, přetrvávají v, přísahají.

Abjure Synonyma