Abjure Synonyma


Abjure Synonyma Sloveso Forma

  • vzdát, zříci, zasunout, odvolat, opustit, abnegate, zavržení, zahodit, zříkají, distancovat, nesplnit, jíst něčí slova.
Abjure Synonymum odkazy: vzdát, odvolat, opustit, abnegate, zahodit, nesplnit,

Abjure Antonyma