štědrost Synonyma


Štědrost Synonyma Podstatné Jméno Forma

  • imponují, tolerance, katolicity, univerzálnost, velkomyslnost, liberalismus.
  • velkorysost, bounty, štědrost, munificence, openhandedness, dobročinnosti, charitativní, dobročinnost.
štědrost Synonymum odkazy: tolerance, velkomyslnost, velkorysost, štědrost, dobročinnosti, charitativní,

štědrost Antonyma