Peníze Synonyma


Peníze Synonyma Podstatné Jméno Forma

  • měna, peníze, mince, specie, médium, obchodovatelný cenný papír, zákonné platidlo, papírové peníze, účty.
  • zisk, majetek, bohatství, prostředky, fondy, pelfa, látka, kapitál, škrábnutí, těsta, chléb, hlávkový salát, gelt, wampum.
Peníze Synonymum odkazy: měna, peníze, mince, médium, účty, zisk, majetek, bohatství, prostředky, fondy, pelfa, látka, kapitál, chléb, wampum,

Peníze Antonyma