Prodloužení Synonyma


Prodloužení Synonyma Sloveso Forma

  • prodloužit, roztáhnout, pfiijímaãe, protahovat.
Prodloužení Synonymum odkazy: prodloužit, roztáhnout, pfiijímaãe,

Prodloužení Antonyma