Prodloužit Synonyma


Prodloužit Synonyma Sloveso Forma

  • protáhnout, rozšířit, roztáhnout, prodloužit, pfiijímaãe, vymkla, pokračovat, zvýšení, protahovat.
  • rozšířit, prodloužit, dále, prolongate, roztáhnout, pfiijímaãe, protahovat, zeslabit, zachovali, udržovat, zpoždění, partajní, obstrukcemi.
Prodloužit Synonymum odkazy: rozšířit, roztáhnout, prodloužit, pfiijímaãe, pokračovat, zvýšení, rozšířit, prodloužit, dále, roztáhnout, pfiijímaãe, zachovali, udržovat, zpoždění, partajní,

Prodloužit Antonyma