Výživa Synonyma


Výživa Synonyma Podstatné Jméno Forma

  • jídlo, potrava, výživa, krmiva, pobyt, obrok, ustanovení, pokrmů, mouky, chléb, maso, žere.
  • jídlo.
  • výživa, potraviny, takovou, jídlo, pokrmů, příděly, ustanovení, občerstvení, obrok, chléb, živit, domácích.
  • živobytí, podpora, pobyt, prostředky, udržet, údrûba, živé, udržování.
Výživa Synonymum odkazy: jídlo, potrava, výživa, pobyt, obrok, ustanovení, chléb, maso, jídlo, výživa, potraviny, jídlo, příděly, ustanovení, občerstvení, obrok, chléb, živit, živobytí, podpora, pobyt, prostředky, živé,