Procházet vše Antonyma


 • Chytrý Antonyma: nemotorný, trapné, nešikovný, fumbling, nešikovný, neschopný, klutzy.hlupák, husté, tupý, pomalé, nuda, pomalejší, unresourceful, hloupé.
 • Cíl Antonyma: neobjektivní, osobní, předsudky, netolerantní, subjektivní.mentální, vnitřní, smyslových, intelektuální, subjektivní.příčina, původu, vzniku, předpoklad, předběžné.
 • Cílem Antonyma: narovnat, uklidit, střízlivý, přinést na lidské smysly.
 • Cílevědomé Antonyma: vyčkával, nestálé, nerozhodný, vrtkavá, přelétavá.
 • Čilý Antonyma: apatický, bezvadná, depresivní, ponuré, unavený, poslušnost, pomalý, flegmatik.
 • Činnost Antonyma: ticho, klid, ticho, klid, klid.nečinnosti, nehybnosti, strnulost, městnání, setrvačnost, omámení.selhání, zastavení, stání, váhat, rozebrat.
 • Čiperný Antonyma: apatický, pomalý, inertní, neaktivní.
 • Čiré Antonyma: částečně kvalifikované, omezené, omezené.silné, neprůhledné, podstatné.
 • Církevní Antonyma: sekulární, všední, světské.ležel, sekulární, laic, světských, rouhavý, světské.
 • Cirkus Antonyma: dude, vrtání, zesvětlit, pohřeb.
 • Čirý Antonyma: bahnité, zakalené, neprůhledné, faul, znečištěné.zmatený, temný, nejasné, zmatené, neostré, nesrozumitelný.
 • Čisté Antonyma: vitráže, strakaté, špinavá, špinavá, špinavé.částečná, na půli cesty, nerovnoměrné, nepravidelné.tajný, předsudky, nespravedlivé, křivý.nečistým, zlý, vulgární, zkažené,...
 • Čištění Antonyma: ponížit, rozkládat, pošpinit, rozvrátit.znečistí, kontaminovat půdu.
 • Čistotu Antonyma: kontaminace, postižení, příměsí, nečistot, nã­zkost.
 • Čistou Hlavou Antonyma: hloupé, nerealistické, nepraktické, zmatený, iracionální, husté, hloupý.
 • Čistý Antonyma: použité, praktické, funkční.falšované, postižené, smíšené, bahnité, zkažený.vyrazilo, zlý, poškozené, hříšné.sporný, vadné, základní, nízká, zkorumpované.
 • Čitelné Antonyma: nečitelné, nejasné, nečitelný, undecipherable, scrawly.
 • Čitelný Antonyma: nečitelné, nejasné, takovém případě znalosti nečitelné, nečitelný, zaškrtaná, znetvořil.
 • Citlivá Antonyma: suchá, znecitlivěné, bezohledný, přivykli.surový, hrubý.necitlivý, tupý, hrubé, malá a velká písmena.reagovat nepřijatelné, bezcitný, slepá.
 • Citlivosti Antonyma: neznalostí, slepota, houževnatost, nechápavost, tupý nost, necitlivost.bezvědomí, necitlivost, bezvědomí.
 • Citlivý Antonyma: necitlivý, bezohledný, netečný, necitlivý, chladnokrevný, klidný, v pohodě.bezpečné, nekontroverzní, akademik, filozofických, usadil.
 • Citovou Žvástavostí Antonyma: zamlklosti, zdrženlivost, rezerva, laconism, stručnost.
 • Citron Antonyma: úspěch, zásah, smeč, úspěch, vítěz, zlato.
 • Civilizace Antonyma: divošství, zaostalosti, divočina, tma, nelidskost, nevědomost.
 • Civilizované Antonyma: divoký, neotesané, zpětně, divoký, hrubé, neosvícená, provinční.
 • Civilní Antonyma: hrubý, hrubý, neotesaný, nezdvořilé, ošklivé, podrážděnost.
 • Cizí Antonyma: přírodní, konzistentní, sympatický, kompatibilní.nativní, občan, venkovan, krajan, národní, indigene.nativní, rezidentní, obyvatel.přítel, známý, kamarád, kamarád,...
 • Člen Antonyma: celé, kameniva, rozsahu, tělo, složené.
 • Cliquish Antonyma: bluf, přístupný, upřímný.
 • Co Do Vzhledu Antonyma: přitažlivý, odporné, odporné, nepříjemné, nepříjemný, nechutné.
 • Co Nejvíce Antonyma: okamžité, sousední, nejbližší další přilehlé sousedící.minimální, přinejmenším, nejchudší, minimální, nejmenší.
 • Co Si Počít Antonyma: pomlčka, spěchat, pospěš si, ruch, vyrazit, dál.
 • Confute Antonyma: podpora, potvrdit, ověřit, dokázat, prokázat.
 • Conjoint Antonyma: soutěží, antagonistický, samostatné, jednotlivé, oddělené, odlišné.
 • Controvertible Antonyma: pevné, neměnné, neměnné, stabilní a neměnnou.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>