Procházet vše Antonyma


 • Aplikace Quicken Antonyma: otupit, zabíjet, blokovat, potlačit, odradit.pomalu, brzdit, zpoždění, omezovat, bránit.
 • Apokryfní Antonyma: faktické, ověřené, originální, ověřené, dokumentovaný, autoritativní, podložené.
 • Apropos Antonyma: irelevantní, nevhodné, nevhodné věci.
 • Aproximace Antonyma: rozdíl, rozdíl, vzdálenost, oddělení.
 • Apt Antonyma: nevhodné nevhodné, irelevantní, nevhodné.neobratný, pomalý, obtížný, silně.
 • Archaické Antonyma: moderní, nedávno, aktuální, nové, aktuální, voguish, módní.
 • Archetyp Antonyma: kopírovat, imitace, replika, instance.
 • Argument Antonyma: dohody, dohody, concord, harmonie, jednomyslnost.
 • Argumentují Antonyma: souhlasím, souhlas, připouštějí, udělit, akceptovat.
 • Aristokracie Antonyma: průřez.proletariát, pracující třídy, buržoazie, rolnictvo, folk, masy, hoi polloi, chátra, lůza, spodina země.
 • Aristokrat Antonyma: plebs, proletáře, rolník, prostý.
 • Arogantní Antonyma: skromný, skromný, skromná, skromný, pokorný, ostýchavý, servilní.self-pochybovat, omluvný, skromný, váhavý, přihlouple, ostýchavý.
 • Aromatický Antonyma: elf, páchnoucí, páchnoucí, hodnost, faul.
 • Arraign Antonyma: ospravedlnit, očistit, promiňte, zprostil, jasné, notamu, propustit, uvolněte.
 • Asertivní Antonyma: plachý, váhavý, nezávazně, nejistý, ostýchavý, plachý.
 • Asi Antonyma: čisté, neposkvrněné, ctnostný, dobré, high-zlobil, morální, spravedlivých.
 • Asimilovat Antonyma: odmítnout, izolovat, rozdělit, oddělit.
 • Asketa Antonyma: požitkářský, požitkářský, požitkářský, smyslná, světských, extravagantní, smyslná.jeho, voluptuary, požitkář.
 • Asociální Antonyma: poslušný, poddajný, ochotný, družstvo.společenský, geniální, otevřený, přátelský, společenská.
 • Astringentní Přísada Antonyma: shovívavý, nekonfliktní, jemný, shovívaví, shovívavý, měkké.
 • Ateista Antonyma: věřící, teista, teologem, ctitel.
 • Atraktivní Antonyma: neatraktivní, odporný, repelent, přitažlivý, ošklivý, nechutné.
 • Automatické Antonyma: úmyslné, úmyslné, vědomé, dobrovolné.
 • Autonomie Antonyma: závislost, zotročení.
 • Autonomní Antonyma: závislé, submisivní, předmět, vázané.
 • Autoritářské Antonyma: tolerantní, shovívavý, tolerantní, anarchické, kacířské, neortodoxní.
 • Autoritativní Antonyma: sporný, nespolehlivý, apokryfní, sporné, pochybné.
 • Aver Antonyma: deny, odporují, vyvrátit, distancovat, spor.
 • Averzí Antonyma: láska, zbožňují, uctívat, obdivovat, vychutnat.
 • Avid Antonyma: lhostejný, apatická, neochotný, cool, nezájmu, vlažný.
 • Axiomatická Antonyma: pochybné, sporné, nezdravé, nejistý.
 • Baculatá Antonyma: kostnaté, tenké, úhlové, štíhlý, hubená, štíhlá, vychrtlý.
 • Baculatý Antonyma: hubený, kostnatý, hubený, tenký, úhlové, náhradní, podváhy.
 • Bahnité Antonyma: jasné, přehledné, organizované, sanitáři, pochopitelné.uklidit, vysvětlit, objasnit.
 • Báječný Antonyma: faktické, pravda, reálné, prověřené, důvěryhodné, skutečný, normální.nižší, nechutné, druhořadý, ubohý, bezcenný, nepříjemné.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>