Procházet vše Antonyma


 • Contumacy Antonyma: poslušnost, úcta, tvárnost, poddajnost, slušnost, pořádek.
 • Coquet Antonyma: uspíšit, rychlost, urychlit, spěch, urychlit, urychlit.
 • Cossete Antonyma: cvičím, disciplína, trestat, peskovat, nadávat, pokárání, zadržet.
 • Courtliness Antonyma: neomalenost, stolu, špatně chov, hrubost, barbarství, bezohlednost.
 • Couvnout Antonyma: čelit, čelit, prsu, seznámit se, přijmout, vydržet, stát rychle.
 • Crabbed Antonyma: jasné, jednoduché, přesné, transparentní, zřejmé, odlišné.
 • Crapulous Antonyma: mírné, mírný, střízlivý, self-restrained, střídmý.
 • Craven Antonyma: smělý, statečný, odvážný, neohrožený, nebojácný.
 • Ctihodný Antonyma: opovrženíhodný, pochybný, zkorumpované, zrádný, falešné, záludné.zbaběle, rouhání, neuctivý, urážlivé, vulgární.neznámá, nezaslouží, nedůstojné, pochybný,...
 • Ctít Antonyma: zanedbávat, mírné, pohrdají, zavrhnout, otočit se, opustit.opovržení, pohrdání, dívat se na, bagatelizovat.despekt, zavrhnout, execrate, zesměšňovat, zesměšňovat.
 • Ctnost Antonyma: sin, chyba, slabost, prokletí, nevýhoda, handicap.hříšnost, prodejnost, nã­zkost, nemorálnost.
 • Ctnostná Antonyma: základna, nečestné, pochybný, prodejný, zkorumpované.
 • Čtverácký Antonyma: slavnostní, seriózní, vážné, vážné.
 • Čtvrtletí Antonyma: krutost, bezohlednost, barbarství, dravost, brutalita, bezohlednosti.
 • Cudná Antonyma: indecorous, neskromně, zkorumpované, zkažený, nestyda.lascivní, svévolné, nemorální, rozmařilé, promiskuitní.
 • Cudnost Antonyma: lewdness, licence, chtíč, chlípnost, cizoložství, smilstvo.
 • Cukrovinky Antonyma: kyselina, jízlivý, křupavý, sarkastický.
 • Cut Antonyma: chaotický, nedbalý, nepořádný, nemyté, zanedbaný.mlhavé, neostré, neprůkazném, neurčité, nejasné, nezřetelné, rozmazaný.
 • Cvičím Antonyma: ukojit, rozmazlovat, humor, mollycoddle, dopřát, vyhovět.
 • Cynický Antonyma: optimistické, důvěřivý, naděje, nadšení, sebevědomé, veselejší.
 • Cynik Antonyma: optimista, nadšenec, utopické, zastánce.
 • Cynismus Antonyma: optimismus, naději, důvěru, víra, důvěra, víra, pojištění.
 • Ďábel Antonyma: anděl, anděl, andílek, archanděl, svatý.angel, světci, paragon, ideální, zlato.
 • Ďábelské Antonyma: dobře, dobře vychované, andělské, poslušný, submisivní, uctivý.jednoduché, jasné, snadné, nuda, jedinečnými.
 • Ďábelský Antonyma: andělský, andělský, svatý, duchovní, čistý, dobře, humánní.andělský, svatý, ctnostný, čistý, dobře, humánní, benevolentní.
 • Daleko Antonyma: poblíž, zavřete, sousední, přilehlé, souvislé, známé.
 • Daleko-Out Antonyma: tradiční, konvenční, obyčejný, standardní, konzervativní, čtvercové, rovné.
 • Dalekohled Antonyma: rozšířit, prodloužit, zesilovat, protahovat, zhmotnit.
 • Dalekozraký Antonyma: nedbají, vyrážka, bezohledný, tvrdohlavá, lehkomyslný, neopatrný.
 • Dálkové Antonyma: krátkého dosahu, krátké, dočasné, přechodné, experimentální.
 • Další Antonyma: méně, snížené, zmenšený, méně.
 • Dáma Antonyma: rude, hrubé, crass, rozpustilý, nestyda, vpřed.
 • Daň Antonyma: očistit, jasné, ospravedlnit, notamu.
 • Dandy Antonyma: hrozné, hrozné, shnilé, mizerně.
 • Daněk Antonyma: aktivní, produktivní, bohatá, úrodná, plodný, plodné, kreativní.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>