Procházet vše Synonyma

 • Charakter Synonyma: rys, charakteristika, funkce, atribut, vlastnost.obrázek, značka, značka, šifra, znak, insignie, dopis, loga.reputaci, postavení, pověsti, prestiž, integritu, pozice, postavení.typ,...
 • Charakteristický Synonyma: symbolické, reprezentativní, figurativní, typické, orientační, sugestivní, alegorický, metaforické.
 • Charakteristickým Znakem Synonyma: podepište.
 • Charakteristika Synonyma: funkce, rys, výstřednost, zvláštnost, singularita, kvalita, atribut, mark, zlom, vlastnost, prestiž.typický, rozlišovací, zvláštní, charakteristické, ilustrativní, singulární,...
 • Charakterizují Synonyma: popsat, vykreslit, popisek, značku, jméno, líčí, představují, vymezují.rozlišovat, značka, rozlišit, identifikovat, určit, ohlašují.
 • Charisma Synonyma: magnetismus, glamour, přítomnost, půvab, osobnost, fascinace, úroky, přitažlivost, eleganci, šarm, polské, barva.
 • Charismatický Synonyma: magnetické.
 • Charita Synonyma: laskavost, dobrá vůle, altruismus, velkorysost, grace, laskavost, micva, dobročinnost.almužny, pomoc, podklady, nabízející, darování, sociální, dole, reliéf, grant.tolerance,...
 • Charitativní Synonyma: tolerantní, odpouštějící, benevolentní, laskavě, velkorysá, shovívavý, shovívavý, humánní.štědrý, bohatý, benevolentní, liberální, štědrý, unstinting, dobročinných,...
 • Charlesi Synonyma: šašek.
 • Charta Synonyma: povolení, licence, koncese, úřad, dokument, nástroj, kompaktní, pakt.najmout, pronajmout, leasing, zapojit, ať, zaměstnávají, komise.
 • Chase Synonyma: zahnat, rozptýlit, odpuzují, disperzní, odrazit, bodový, odrazila, vyloučení, vyhánět.pronásledování, rasy, hledání, hledání, stezka, usiluje, následující.prosazovat, lovit,...
 • Chata Synonyma: chatrč, popěvek, kabina, kůlny, přístřeší, kůlně, chata, postýlka, baráku, výpis.
 • Chatkami Synonyma: překoná, překonat, překročit, předčí, outdistance, zastínit, víčko, horní, porazit, zatmění, zastínit, dominovat, vést, věž nad, překonat.
 • Chátra Synonyma: lůza, dav, masy, canaille, stáda, commonalty, hoi polloi, obyvatelstvo, dav, nedokonalá proletariát, koše, usazeniny, špínou.
 • Chatrč Synonyma: chatrč, chýše, kabina, kůlně, chata, přístřešek, pultová, výpis.
 • Chatrný Synonyma: nižší, druhořadý, laciné, levné, chudé, vulgární, laciná, honosné, okázalý, falešné, ošemetným, feťák, kýčovité, schlocky.
 • Chce Synonyma: chybí, chybí, krátké, plachý, mínus, mizivé, méně, bez, chybí, neúplné.romantický.nestandardní, pod par, pododstavce, nedostatečné, chudé, nedostatečné, vadný, vadné,...
 • Chci Synonyma: nedostatek, nedostatek, nedostatek, nedostatek, nedostatek, nedostatečnosti, vyhublost, nedostatek, nedostatečnost, exiguity, nepřítomnost.nutnost, potřeba, požadavek, požadavek, touha, touha,...
 • Chef-D'Oeuvre Synonyma: mistrovské dílo.
 • Chemie Synonyma: proces.
 • Chichi Synonyma: stylové.
 • Chickenhearted Synonyma: plachý, zbabělý, bázlivý, bojácný, craven, ustrašený, odstupující, slabé, strach, obavy, strach, ostýchavý.
 • Chiméra Synonyma: fantazie, sen, bludičku, fantasmagorie, halucinace, rozmaru, fantazie, ignis bludička, iluze, sen, přízrak, vířivý.
 • Chirography Synonyma: rukopis.
 • Chivy Synonyma: obtěžovat, chrt, harry, trápení, lenošit, hadr, šikanovat, otravovat, jezevec, obtěžovat, trápit, dráždit, irk, rozčilovat, starosti, obtěžují.
 • Chlácholení Synonyma: uklidnit, skloubit, usmiřovat, uchlácholit, uklidnit, sladit, konejšit, nalákat, odzbrojit, humoru, změkčit, uspokojit, klid.
 • Chlad Synonyma: chlad, zimou, chlad, mráz, chlad.odrazování, deprese, beznaděj, zoufalství, tlumení, zoufalství, suchar.
 • Chladnokrevný Synonyma: fádní, klidný, vyrovnaný, klidný, klid, chladnokrevný, nezaujatý.bezcitný, nelítostnou, lhostejný, otrlý, bezcitná, apatická, flegmatický, netečný, nesympatický, frigidní,...
 • Chlap Synonyma: guy.spratek, hulvát, hulvát, sprosťák, holce, klaun, bambula, clodhopper, rustikální, křupan, balík, surovec, hlučný.člověk, člověk, osoba, jednotlivec, bratr, pán, charakter, chap,...
 • Chlape Synonyma: zloděj.
 • Chlapec Synonyma: mládí, mladík, hochu, chlap, dítě, školák, chlapík, mládě, sonny, junior, mládenec.
 • Chlapík Synonyma: rovná, kámo, společník, peer, partnera, spolupracovník, kolega, spolupracovník, bratra, dvojče, dvojitá, alter ego, protějšek, duplicitní, ekvivalent, paralelní.člověče, chlapče,...
 • Chléb Synonyma: těsta, peníze, peníze, změna, dolary, fondy, finance, gelt.chléb s máslem, život, živobytí, potřeby, pobyt, podpora, udržet, výživa, ustanovení, údržba, vychovávat.jídlo, potraviny,...
 • Chlípné Synonyma: nemrava, egoista, debauchee, hrábě, mařenko, satyr, děvka, coura, poběhlice, kurva, dortík, nefrit.nevázaný, obscénní, chlípné, lascivní, lascivní, zpustlý, chlípný, tělesný,...
 •