Procházet vše Synonyma


 • Confab Synonyma: konverzace.
 • Confute Synonyma: vyvrátit, vyvrátit, vyvrátit, negovat, neruší.zničit, umlčet, bourat, ukázat se, odporují, vyvrátit.
 • Conglutinate Synonyma: drží.
 • Conjoint Synonyma: přidružené, siamská, připojené, sjednocené, kombinované, připojený, vzájemné, společné, společné, firemní, sdružené, nedělitelná.
 • Conquistador Synonyma: dobyvatel.
 • Contemn Synonyma: pohrdají.
 • Controvertible Synonyma: přestavitelného, transmutable, proměnlivých, proměnlivé, alterable, proměnná.
 • Contumacy Synonyma: porušení kázně, bezpráví, neuspořádanost, neúcta, drzost, vzpurnost, neposlušnost, tvrdohlavost, drzost, delikvence, revolta.
 • Cop Out Synonyma: ukončete, vzdát se, opustit, stáhnout, vzdát, pouště, opustit, přeskočit.nesplnit, vzdát, odepřít, odvolat, distancovat.
 • Copout Synonyma: záminka, omluva, přetvářku, alibi, zdůvodnění, příběh, trik, zařízení.
 • Coquet Synonyma: maličkost, nezdržujte, dillydally, hračky, loudat, hrát, loudat, zpoždění, odkládat, nečinný, putter, housle, zaostávají, přetrvávají.flirtovat, philander, maličkost, co si počít,...
 • Corrigible Synonyma: opravitelné.
 • Coruscate Synonyma: jiskřící, třpytky, flash, lesk, lesk, oslnění, transportovat, lesknou, glister, blaze, záře, drží, se třpytí, blikat.
 • Cossete Synonyma: rozmazlovat, hýčkání, dopřát, mollycoddle, pet, hladit, mazlit, pat, kokršpaněl, humor, baby, obstarávají, zkazit, ukojit.
 • Coura Synonyma: šmudla.prostitutka.
 • Courtliness Synonyma: galantnost, rytířství, grace, eleganci, zdvořilost, chov, slušnost, noblesy, etiketa, zdvořilost.
 • Couvnout Synonyma: zmenšit, uskočit, stáhnout, zpět, plachý, ústup, krčit, krčit, toulec, křepelka, děsí, blench, dodge, kachna.
 • Covey Synonyma: kapela, kliky, sada, skupina, klika, hejna, clusteru, strana, společnost.
 • Crabbed Synonyma: skryté, nesrozumitelný, esoterický, obskurní, poškozené, komplikované, abstraktní, obtížné, vágní, rozmazané, nejednoznačný, skryté, tajemný, záhadný.podrážděný.
 • Crack Synonyma: přihrávka tleskat, přebruste, facku, bang, prásk, bušit, praskat, tati, tíseň.rozdrtit, zničit, rozbít, zničit, rozpadat, brousit, deformační, rozbít, zničit, rozprašovat,...
 • Crackbrain Synonyma: blázen.
 • Crackbrained Synonyma: popraskané.
 • Crapulous Synonyma: opilý, opilý, opilý, ferriera, veselou, opilý, opilecký, omítnuté, drsný, nenasytný, žravý, však, hoggish.
 • Craven Synonyma: ustrašený, zbabělý, bojácný, žlutá, strach, plachý, ustrašený, plížení, založit.
 • Crick Synonyma: křeče, křeče, kontrakce, křeč, tik, píchnutí, triky, bolest, pang.
 • Cross-Grained Synonyma: tvrdohlavý.
 • Crosspatch Synonyma: kliky.
 • Crumb Synonyma: sousto, kousek, kousek, kousat, šrot, fragmentovat, zrna, sliver, skartovat, skluzu, stříhat, tříska, ukrást, štípnutí, špetka, pomlčka, speck, dab.
 • Čtení Synonyma: pročtení, studium, vzdělání, gramotnost, dopisy, znalosti, erudici, povznesení, stipendium.interpretace, verze, výkonnost, početí, dojem, vykreslování, interpretace, léčbu, myšlenku.
 • Ctihodný Synonyma: duchovní.uctivě, zbožňující, modlářské, oddaný, uctivý, vroucí, zbožné, venerating, oddané, posvětil, zbožný, slavnostní, vysvěcen, přemoci.srpen, ctěný, hodné, doby ctil,...
 • Ctít Synonyma: ctít, respektovat, zbožňují, uctívat, sebeúcty, čest, zbožňovat, zbožňovat, oslavovat, oslavovat, posvětit, beatify, vzhlížet, klečet na, na podstavci.ctít, respektovat, uctívat,...
 • Ctitel Synonyma: oddaný, student, následovník, obdivovatel, nadšenec, ventilátor, žák, přívrženec, přívrženec, fandou, matice, zrůda, fanynka.
 • Ctnost Synonyma: zásluhy, dobré, aktiva, požehnání, hodnota, úvěr, sílu, spása, dar, pomoc, navíc.neporušitelnost, čestnost, přímosti, spravedlnosti, šlechetnosti, integritu, čest, šlechta, morálku,...
 • Ctnostná Synonyma: spravedlivý, vzpřímené, poslušný, obdivuhodné, svědomitý, čestný, vysoké smýšlející, šlechetný, morální, neúplatný, etické, principiální, dobrá, příkladné.
 • Čtverácký Synonyma: zlomyslný, hravé, sportovní, zdrženlivý, rozverné, šprýmař, oblouk, rozpustilý, prankish, gamesome.
 •