Procházet vše Synonyma

 • Cirkus Synonyma: skřivan, skotačení, pitka, vysoké starých čas, vysoká jinx, saturnalia, míč, vytí, plyn.šapitó, podívaná, boční show, karneval.
 • Číro Synonyma: klepnutím na tlačítko.
 • Čirý Synonyma: jasné, transparentní, čistá, krystalická, pelucidní.srozumitelné, průzračný, prostý, jasný, logické, přímočaré, srozumitelné, pochopitelné, přímý, jednoznačné, jednoznačné.
 • Císař Synonyma: panovník, panovník, car, samovládce, diktátor, kaiser.
 • Číslice Synonyma: číslo.
 • Číslicí Synonyma: číslo, symbolu, charakter, dopis, celé číslo, číslice, šifra, obrázek.
 • Číslo Synonyma: částka, množství, agregát, suma, hlasitost, celkem, množství, hmotnost, převahu.počítat, obrázek, výčet, celkem, vypočítat, kvantifikovat, počítat, zaznamenávat, řekněte,...
 • Číslo Jedna Synonyma: šéfe.
 • Číst Synonyma: porozumět, interpretovat, reagují na, vykládat, dešifrovat, prostudovat, odvodit, odvodit, viz, pochopit, shromažďovat, objevit.
 • Čisté Synonyma: čistý, neposkvrněný, exemplární, nevinné, bezúhonný, bezchybný, bez pochybení, bezúhonný, nepoškozený, bezúhonný, bez hříchu, viny.čisté.neposkvrněný, bez poskvrny, úhledné,...
 • Čištění Synonyma: oslavovat, zušlechtit, sublimovat, povznesení, posvětí, lépe, vzdělávat, posvětit, zprostit.katarze.čisté, očistit, zlepšit, vymazat, kmen, filtrovat, sterilizovat, fumigaci,...
 • Cisterna Synonyma: nádrž.
 • Čistí Synonyma: čisté.
 • Čistit Synonyma: vyplenit, hřeben, hrábě, ponořit se, zkoumat, v rozsahu, hledat, prozkoumat, hrabat, nory, sonda, puška.čisté, skřípání, očistit, drhnout, umýt, třít, kartáč, pozvednout, buff,...
 • Čistka Synonyma: mé léky, čistící, projímadlo, projímadlo, klystýr, lék proti nadýmání, dávicí, aperient.hon na čarodějnice, hrůzovlády, vyhlazování, zničení, eliminace, potlačení, drcení,...
 • Čistotu Synonyma: čistotu.čistotu, čistotu, zdravotní nezávadnost, nevinnost, neposkvrněnost, ctnost, homogenita, asepse, dokládají, nevinnost, nepodplatitelnost, integritu, princip, idealismus.
 • Čistý Synonyma: spravedlivý, high-zlobil, bezchybný, dokonalé, správné, zdravá, morální, upřímný, čestný, bezúhonný, vzpřímená, exemplární, bez pochybení, bezvadné.ryzí, neznečištěnou,...
 • Čítač Synonyma: proti, kontrola, vyvážení, neutralizovat, posun, protiváhu, vyrovnat, counterpoise, v rozporu s, překazit, zrušit.naopak, naopak, naopak, naopak, vice versa, naopak více proti, proti, contra,...
 • Citace Synonyma: čestné uznání, pochvalu, ocenění, čest, velebení, chvála, uznání, pozdravovat, sláva, pocta.nabídky, nabídka, zdroj, průjezd, zmínka, extrakt, výňatek, obrázek, text, referenční,...
 • Citadela Synonyma: útočiště, ochranná, pevnost, bašta, ochrany, obrany, barikády, bariéry, rizalitem, zeď, stráž.tvrz, pevnost, opevnění, hrad, ohradu, trestnici, valem, cimbuří.
 • Čitelné Synonyma: čitelné, rozluštitelná, prostý, jasný, bezstarostný-až k číst, odlišné, jednoznačné, srozumitelné, pochopitelné, fér.
 • Čitelný Synonyma: čitelné, dokáže rozlišit, jasné, prostý, pochopitelné, srozumitelné, nezaměnitelný, odlišné, jasný, neskrývanou.
 • Cítění Synonyma: citlivost, cit, něha, delikatesa, emoce, úhlu pohledu, postoj, zkreslení, názoru, rozsudek, tenor, ovlivnit, odpověď.zpráva, toast, pozdrav, verš, pozdrav, ohledech, blahopřání,...
 • Citified Synonyma: městská.
 • Citlivá Synonyma: jemné, křehké, citlivé, jemné.nedůtklivý, přecitlivělé, přecitlivělí, plačtivý, urážlivý, prchlivý, náladový, dráždivý, netrpělivý, hádavý, podrážděný, cholerický,...
 • Citlivosti Synonyma: vědomí, intuice, vnímavost, postřeh, vhled, diskriminace, chuť, delikatesa, sympatie, empatii, pocit, nuance, zhodnocení, vnímavost, vibrace.citlivost, citlivosti, reakce, vnímavost,...
 • Citlivý Synonyma: díky, citlivý, vnímavý, výstřední, kříž, vnímavé, podrážděný, podrážděný, náladový, přecitlivělé, podezřelé, popudlivý, podrážděnosti, paranoidní, nevrlý,...
 • Citoslovce Synonyma: přerušení, zprostředkování, interpolace, odbočka, vniknutí, vkládání, závorka, stranou, apostrof.
 • Citovat Synonyma: nabídka, označovat, zmínit, předložit, ilustrují, doložit, narážky na, pochválit, čest, uznat, určit, poukazují na to, naznačují.
 • Citovou Žvástavostí Synonyma: upovídanost, mnohomluvnost, garrulousness, loquaciousness, effusiveness, wordiness, výřečnost, podrobnost, logorrhea, áčkových, longiloquence.
 • Citron Synonyma: zklamání, selhání, odmítnout, fušeřina, flop, dude, fiasko, slečno, bungle, potrat, vrak, bomba, poražený, poprsí.
 • Civět Synonyma: pohled, pohled, peer, gaup, tupě zírají, brýle, ogle, stýkám, odlesky, zastavte.
 • Civilizace Synonyma: pěstování, vzdělání, upřesnění, rozvoj, rozvoj, kultura, osvícení, povznesení, humanizace, pokrok.
 • Civilizované Synonyma: kultivovaný, rafinované, vzdělaný, kultivovaný, pokročilé, zlidštění, osvícené, tolerantní, občanské, humánní.
 • Civilizovat Synonyma: vzdělávejte.
 •