Odkládat Synonyma


Odkládat Synonyma Sloveso Forma

  • odkládat, odložit, zpoždění, zdrž, policové, váhat, shillyshally, pozastavit, partajní, prodloužení, co si počít, vazební.
  • zakloněnou, vyhnat, přešťastná náhoda poskytla, nesouhlasit, zmást, discompose, nevyrovnané, rozpaky, chrastítko, bemuse, dezorientovat, zmatků, otupují, uvést do rozpaků, stokách, discombobulate.
  • zpoždění, odložit, policové, stolní, pfiijímaãe, moldy, pozastavit, odkládat, odročení, loudat, partajní, stolcích, vazební, stání.
Odkládat Synonymum odkazy: odkládat, odložit, zpoždění, váhat, shillyshally, pozastavit, partajní, prodloužení, co si počít, zakloněnou, vyhnat, přešťastná náhoda poskytla, nesouhlasit, discompose, nevyrovnané, rozpaky, chrastítko, bemuse, dezorientovat, uvést do rozpaků, stokách, zpoždění, odložit, pfiijímaãe, pozastavit, odkládat, odročení, loudat, partajní,

Odkládat Antonyma