Opožděný Synonyma


Opožděný Synonyma Přídavné Jméno Forma

  • prošlé, pozdě, za čas, pomalu, opožděné, opožděný, liknavé, líný.
Opožděný Synonymum odkazy: pomalu, opožděný, liknavé, líný,

Opožděný Antonyma