Pomalu Synonyma


Pomalu Synonyma Přídavné Jméno Forma

  • jednoduchý, hloupý, retardovaní, zpětně, tupý, prosťáček, husté, silné, slowwitted, pitomý, nejapný, hloupá.
  • neaktivní, brzdové, pomalý, klopýtá, váhavý, zaostává, matný, klesá.
  • úmyslné, měřené, neuspěchaný, postupné, umírněný, prodloužené, přetrvávající.
  • zpoždění, opožděný, pozdní, zpožděné, opožděné, skomírající opožděný v prodlení.

Pomalu Synonyma Sloveso Forma

  • zpoždění, zadržet, zpomalit, střední, kontrola, bránit, držet zpátky, brzdy, zpomaluje, zatknout.
Pomalu Synonymum odkazy: hloupý, zpětně, tupý, prosťáček, silné, nejapný, neaktivní, pomalý, váhavý, zaostává, matný, úmyslné, postupné, zpoždění, opožděný, pozdní, zpoždění, zadržet, zpomalit, střední, kontrola, bránit, brzdy,

Pomalu Antonyma