Zadržet Synonyma


Zadržet Synonyma Sloveso Forma

  • brání, potlačit, bránit, omezit, držet zpátky, brzdí, kontrolovat, uzdu, postroje, poškozují, vodítko, třístěnné tenatové.
  • chopit, zatknout, zachytit, spoutání, věznění, uvěznit, vězení, obojek, nab, špetka.
  • držet zpátky, zadržet, kontrolovat, omezit, potlačit, zpoždění, bránit.
  • odmítnout, odepřít, držet, držet zpátky, rezervovat, zachovat, udržovat, potlačit, skrýt.
  • pochopit, porozumět, vnímat, vědí, rozeznat, realizovat, ocenit, sledovat, uznat.
  • zadržet, zastavit, zatknout, zpoždění, držet, zpomalit, bránit, spoutání, zamknout, unést, vězení, uvěznit.
  • zatknout, držet, uvěznit, zachytit, zamknout, zabavit, vězení, svěrací kazajky, spoutat, manacle, zaskladněno, omezit, vmáčknout, zadržet, v.
Zadržet Synonymum odkazy: potlačit, bránit, omezit, poškozují, vodítko, zachytit, věznění, uvěznit, vězení, nab, špetka, zadržet, omezit, potlačit, zpoždění, bránit, odmítnout, zachovat, udržovat, potlačit, skrýt, pochopit, porozumět, vnímat, rozeznat, realizovat, ocenit, zadržet, zastavit, zpoždění, zpomalit, bránit, zamknout, unést, vězení, uvěznit, uvěznit, zachytit, zamknout, zabavit, vězení, manacle, omezit, zadržet,

Zadržet Antonyma