Zpomalit Synonyma


Zpomalit Synonyma Sloveso Forma

  • pomalu, relaxovat, slábnout, se, snížit, vlajka, zmenšit, zpoždění, zpomalit, zadržet, brzdy, střední, upravit.
Zpomalit Synonymum odkazy: pomalu, se, snížit, vlajka, zmenšit, zpoždění, zpomalit, zadržet, brzdy, střední, upravit,

Zpomalit Antonyma