Procházet vše Synonyma


 • Archivy Synonyma: záznamy, dokumenty, kroniky, papíry, registr, minuty, kroniky, statistiky, transakce.
 • Aréna Synonyma: koule, oblast, oblast, doména, sektor, území.stadion, amfiteátr, koloseum, pit, fáze, prsten, hřiště, bojiště.
 • Argument Synonyma: sporu, nesouhlas, debaty, spor, polemikou, spor, konflikt, tvrzení, disputace, rozkol, hádce, plivl, hádka, spor, pranicí.demonstrace, úvahy, logika, diskuse, dialektika,...
 • Argumentace Synonyma: diskuse.
 • Argumentují Synonyma: hájit, udržovat, uplatnit, tvrdí, držet, dokázat, označit, přesvědčit, demonstrovat, diskutovat, ukázat, vyvrátit, zpochybnit.zpochybňují, nesouhlasí, nepřátelství, hádat,...
 • Árie Synonyma: melodie, vzduch, písně, melodie, sólo, číslo.
 • Aristokracie Synonyma: volí elita, výběr, vyskladnění, květina, nejlepší, třešničkou na dortu.šlechta, šlechta, šlechta, vyšší třídy, sepsalo, čtyři sta, haut monde.
 • Aristokrat Synonyma: šlechtic, šlechtična, patricij, peer, pán, šlechtičně, modrá krev, brahmin, luxusní.
 • Arkáda Synonyma: obloukem, galerie, klášter, kolonáda, sloupoví, trezoru, mall.
 • Armada Synonyma: flotila, letka, letu, flotila, námořnictvo.
 • Armatury Synonyma: brnění.
 • Arménský Synonyma: tak trochu.
 • Arogance Synonyma: hrdost.ješitnosti.
 • Arogantní Synonyma: snobský.povýšený, arogantní, ješitný, hrdá, přezíravý, arogantní, namyšlený, o nás, snobské, panovačný, neuvážených, troufalý, za předpokladu, že.samolibý, samolibý,...
 • Aromatický Synonyma: voňavé, pikantní, vonných, saturejka, voňavý, pikantní, ostrá, vonící.
 • Aromatizovat Synonyma: příchuť.
 • Arraign Synonyma: obvinit, účtovat, stíhat, volat k odpovědnosti, obžalovat, zodpovědnosti, vinu, obvinit.
 • Arriviste Synonyma: zbohatlík, zbohatlík, zbohatlík, kariérista.
 • Arrogation Synonyma: záchvat.
 • Arsenal Fc Synonyma: zbrojnice, depa, výpis, časopis, depozitáře, skladiště, zásob, cache, hromada, dodávek, akcií, obchod, pokladu.
 • Artefakt Synonyma: vynález, tvorbu, výroba, lsti, stavebnictví, práce.
 • Artikulace Synonyma: spoj.
 • Aseptické Synonyma: antiseptikum.
 • Asertivní Synonyma: pozitivní, rozhodl, dogmatický, agresivní, důrazný, jistý, nepokládám, jistě, sebejistý, sangvinik, neodbytný, rozhodný, zajištěna.
 • Ashen Synonyma: bledý, monika, bledou, bílý, wan, vzteky, pastovitá, oloupaných, anemické.
 • Asi Synonyma: zkažené, zkorumpované, zpustlý, pohlcená, nemorální, svévolné, nevázaný, nestyda, znehodnocené, rozmařilé, zvrhlé, perverzní, degradované, zavrhnout.
 • Asimilace Synonyma: při požití, absorpce, trávení, začlenění, vnímání, uznání, apperception, identifikace, příjem.
 • Asimilovat Synonyma: začlenit, metabolismus, trávení, vstřebat.integrovat, internalizovat, přijmout, přijmout, míchat, prolínat, zdomácnět, přizpůsobit, upravit, přizpůsobit, kooptovat.
 • Asistent Synonyma: pomocná, pobočník, podřízený, poskok, přisluhovače, hlídač, učeň, poskok, subalterní, atašé, mimořádným.
 • Asketa Synonyma: poustevník, poustevník, samotář, svatý muž, osamělý, mnich.strohý, tedy, self-abnegating, spartan, abstinent, střídmý, skromný, puritánský, záď.
 • Askeze Synonyma: sebezapření.
 • Aslant Synonyma: nakřivo.
 • Asociace Synonyma: přátelství, přátelství, kamarádství, přátelství, partnerství, aliance, příslušnost.organizace, firma, společnost, klub, ligy, unie, koalice, korporace, konfederace, kliky,...
 • Asociální Synonyma: nespolečenský, odcizení, odcizený, vyhrazené, právě anomickému, poustevnický, osamělý.rušivé, vzpurný, nepoddajný, žáruvzdorných, nezvladatelný, anti firemní.
 • Aspekt Synonyma: interpretace, fasety, boční, faktor, prvek, početí, dojem.fáze, úhel, orientace, úhlu pohledu, pozice, vyhlídka, expozice, směr, referenční rámec.vzhled, vzhled, exteriér, fasáda,...
 •